Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Budowa 5 Otwartych Stref Aktywności w Jaśle przy: Zespole Szkół Miejskich nr 3, Domu Osiedlowym przy ul. Leśnej, Domu Osiedlowym przy ul. Okrężnej, na Osiedlu Ulaszowice oraz na Ogródku Jordanowskim w Jaśle  
Przedmiot zamówienia
Budowa 5 Otwartych Stref Aktywności w Jaśle przy: Zespole Szkół Miejskich nr 3, Domu Osiedlowym przy ul. Leśnej, Domu Osiedlowym  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Miasto Jasło  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
jasielski  
Ulica
ul. Rynek  
Numer budynku
12  
Data publikacji od
2019-06-19  
Data publikacji do
2019-09-07  
Termin składania ofert
2019-07-09 10:00  

Dokumentacja - zał. 4 do SIWZ

Załączniki

  Zał. 3 - Wzór umowy.doc 152,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 406,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ.pdf 2,76 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Modyfikacja SIWZ.doc 61,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...łoszenia.pdf 196,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi na pytania.doc 222 KB (doc) szczegóły pobierz
  Oświadczenie - Gru...pitałowa.doc 36,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarcia ofert.pdf 168,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz...ej oferty.pdf 138,49 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się